Bộ điều khiển điều hòa đa năng SUG/U 1.1 (2CDG110207R0011)