Bộ thực thi đa kênh dimming 6197/12-101-500 (2CKA006197A0036)