Cảm biến phát hiện chuyển động 2 kênh lắp trên cao SMD-W6.1A (2CSY255311R0204)