Công tắc gắn tường không dây WaveLINE 1 kênh 6731-84-500 (2CKA006730A0038)