Công tắc gắn tường không dây WaveLINE 2 kênh 6732-84-500 (2CKA006730A0039)