Công tắc gắn tường không dây WaveLINE 4 kênh 6733-84-500 (2CKA006730A0040)