Công tắc thực thi 12 kênh 6A – MDRC SA/S12.6.1.1 (2CDG110154R0011)