Công tắc thực thi 8 kênh 6A – MDRC SA/S8.6.1.1 (2CDG110153R0011)