Công tắc thực thi WaveLINE 1 tải 6702-500 (2CKA006700A0023)